Η Ιδέα

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρας μας και των καταστροφικών συνεπειών που αυτή έχει στην κοινωνική δομή και τη ζωή των πολιτών, τα οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα του κοινωνικού συνόλου και συγκεκριμένα των δημοτών αυξάνεται. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Παλλήνης καλείται να υποστηρίξει τους δημότες του και να εξασφαλίσει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Μια δράση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τράπεζα χρόνου ως ένα μέσο οργάνωσης, ενεργοποίησης και αξιοποίησης των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου ώστε κάθε δημότης να μπορεί να προσφέρει και να απολαμβάνει υπηρεσίες.

Η Τράπεζα Χρόνου προάγει τον εθελοντισμό και το ήθος της αλληλέγγυας προσφοράς, δίνοντας την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε κάθε εμπλεκόμενο άτομο να επωφεληθεί ποικιλοτρόπως. Συγκεκριμένα, στην Τράπεζα Χρόνου μπορούν να συμμετέχουν άτομα κάθε ηλικίας άνω των 18, κάθε προέλευσης και μόρφωσης, λαμβάνοντας την ικανοποίηση της αλληλεγγύης και ευκαιρίες για προσωπική δικτύωση και ανάπτυξη. Πρόκειται για μία πολύτιμη εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Για τους νέους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα απόκτησης εμπειρίας ακόμα και αμειβόμενης εργασίας, για τους ανέργους ένας παράγοντας ενεργοποίησης ενώ στους συνταξιούχους, δίνεται η ευκαιρία για κοινωνική δικτύωση και στήριξη (ελαχιστοποιώντας έτσι την απομόνωσή τους) καθώς έρχονται σε επαφή με τους προβληματισμούς των νεότερων. Συγχρόνως, τους δίνεται η δυνατότητα να μεταδώσουν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες ενδυναμώνοντας τους ως ενεργά και ισάξια μέλη του κοινωνικού πλαισίου.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Χρόνου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να στηριχθούν οικογένειες με προβλήματα αλλά και για να αξιοποιήσουν την διάθεση προσφοράς τους οι εθελοντές, άτομα που θέλουν να συνδράμουν το κοινωνικό έργο των οργανώσεων με παροχή υπηρεσιών προς περιθωριοποιημένες οικογένειες από εθελοντική βάση.

Η Τράπεζα Χρόνου είναι :

  • ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών που υποστηρίζεται από το δικό του εσωτερικό «νόμισμα – χρόνο» ή «νόμισμα – εργασία». Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται κι έτσι, για παράδειγμα, μια ώρα μαθήματος Ισπανικών, Ζωγραφικής, μαγειρικής, εξισώνεται με μια ώρα φροντίδας του σπιτιού.

  • μία κεντρική μονάδα που χρεώνει και πιστώνει τον λογαριασμό χρόνου κάθε μέλους.

Παράλληλα μέσω της Τράπεζας Χρόνου μπορεί να υποστηριχθούν, οργανωθούν και ενδυναμωθούν οι εθελοντικές προσπάθειες ομάδων και οι κοινωνικές δράσεις του Δήμου.